Sistemes Personalitzats de Dosificació (SPD)

Els Sistemes Personalitzats de Dosificació (SPD) permeten l’acompliment de la medicació per part del pacient i d’aquesta manera ens assegurem del bon resultat del tractament.

Els SPD, un servei gratuït que ofereix la Farmàcia Saurí, són uns dispositius tipus blíster on va distribuïda la medicació de forma farmacèutica sòlida que pren el pacient.

El dispositiu consta d’alvèols per distribuir la medicació al llarg de la setmana. La part anterior permet veure la medicació dins dels alvèols transparents i hi ha un espai on s’identifica amb una etiqueta els medicaments que per causes diverses no es poden enblistar. I a la part posterior s’indica amb una etiqueta la posologia, forma, color dels medicaments enblistats.